Vuosikokous 2021 materiaalit ja info

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2021 

Kanakoirakerho-Hönshundssektionen ry:n vuosikokous pidetään etäyhteyksin lauantaina 6.3.2021  klo 15.00 alkaen.

Fyysinen kokouspaikka sijaitsee Rovaniemellä, Rantavitikantie 33. Kaikkien osallistujien toivotaan osallistuvan kokoukseen etäyhteyksin.

Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen 12 §:ssä mainitut asiat. Erovuoroiset hallituksen jäsenet ovat Pasi Lähdekorpi ja Jarkko Mannersuo sekä varajäsenet Marikki Forell ja Suvi Lintukangas. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi:
Kunniajäsenten kutsuminen

Vuosikokoukseen tulee ilmoittautua vähintään viikkoa ennen kokousta osoitteeseen sihteeri@kanakoirakerho.fi

Tervetuloa vuosikokoukseen!
 Kanakoirakerho - Hönshundssektionen ry
Hallitus

Vapaaehtoinen etäyhteyden testausmahdollisuus: 
Mikäli Teams-kokous ei ole tuttu, niin ilmoita sihteerille halukkuudestasi testata ja saat vuosikokouskutsun lisäksi kutsun myös testikokoukseen. Testauksen ajankohta: Perjantai 5.3. klo 18:00 

Vuosikokousmateriaalit:

Asialista
Toimintasuunnitelma 2021
Toimintakertomus 2020

Kanakoirakerho-Hönshundssektionen ry:n vuoden 2021 vuosikokouksen äänestys‐ ja vaalijärjestys 

  1. Yhdistyksen hallitus on hyväksynyt tämän äänestys- ja vaalijärjestyksen kokouksessaan 4.2.2021 ja se koskee yhdistyksen sääntömääräistä vuosikokousta 6.3.2021.
  2. Tähän kokoukseen voidaan osallistua myös tietoteknisiä apuvälineitä käyttäen. Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi (677/2020) (HE117/2020) mahdollistaa etäyhteyden sallimisen yhdistyksen kokouksessa yhdistyksen hallituksen niin päättäessä, vaikka yhdistyksen säännöissä sitä mahdollisuutta ei mainitakaan. Kokouksen fyysinen pitopaikka on Rovaniemellä osoitteessa Rantavitikantie 33, 96300 Rovaniemi. Yhdistyksen hallitus esittää vahvan toivomuksen, että kaikki kokoukseen osallistuvat jäsenet liittyisivät siihen etäyhteyksin.
  3. Kokoukseen pitää ilmoittautua viimeistään viikkoa ennen kokousta eli 27.2. sähköpostilla yhdistyksen sihteerille osoitteeseen sihteeri@kanakoirakerho.fi. Mikäli osallistuu kokoukseen jostain muusta sähköpostiosoitteesta kuin mistä lähettää ilmoittautumisensa, siitä on mainittava. Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava myös mahdolliset yhdistyksen sääntöjen mukaiset valtakirjaedustukset sekä toimitettava valtakirjoista kopiot (skannattuina tai valokuvina).
  4. Kokoukseen osallistutaan käyttäen Microsoft Teams -viestintäalustaa. Kokouksen aikana voidaan etänä osallistua kaikkien asioiden käsittelyyn ja niistä päättämiseen. Osallistumisoikeus voidaan tarkistaa etäyhteydellä osallistuvien kohdalla pyytämällä osallistujaa näyttämään kuvayhteydellä henkilötodistus tai varmistamalla, että yhteys on muodostettu käyttämällä jäsenrekisteriin ilmoitettua sähköpostia.
  5. Mahdolliset äänestykset järjestetään äänestyskoppi.fi -palvelua käyttämällä. Äänestyksiin osallistuminen on kokoukseen osallistuville ilmaista. Äänestyksiä varten osallistujille lähetetään kokouksen aikana ennen kutakin äänestystä linkki siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka he ovat kokoukseen ilmoittautuessaan ilmoittaneet.  
  6. Puheenvuorot kokouksessa pyydetään Teamsin kädennostotoiminnolla.
  7. Kokouksen puheenjohtajalla on oikeus rajoittaa puheenvuorojen kestoa, jos kokouksen hallinta alkaa muuttua hankalaksi. Kokoukselle valitaan ylimääräinen, tekninen sihteeri, joka vastaa etäyhteyden seurannasta ja auttaa puheenjohtajaa puheenvuorojen jakamisessa.
  8. Teknisen häiriön sattuessa pyritään ensisijaisesti palauttamaan yhteys. Jos kokouksessa ei kuitenkaan voida todeta, että häiriö johtuu kokouksen järjestäjästä, niin kokousta jatketaan, vaikka yhteyttä ei saada palautettua. Jos häiriö johtuu kokouksen järjestäjästä, keskeytetään kokous, kunnes yhteys on palautettu.
  9. Yksityiskohtaisempia ohjeita osallistumiseen ja esimerkiksi etäyhteyden testaamiseen ennen kokousta annetaan yhdistyksen nettisivuilla https://kanakoirakerho.fi/content/vuosikokous-2021-materiaalit-ja-info .

Liittyminen Teams- kokoukseen

Voit osallistua kokoukseen sähköpostitse saamasi linkin kautta joko rekisteröityneenä käyttäjänä Teams-sovelluksella tai "vierailijana" selaimella, joka tukee Teamsia. Mobiilisovelluskin löytyy. Monet selaimet tukevat Teamsia, mutta luonnollisesti Microsofitn tuotteet lienevät tähän varmin vaihtoehto. Emme vastaa verkkoyhteyksien tai ohjelmistojen mahdollisista toimintaongelmista. Ohjeita, lisätietoja: https://support.office.com/fi-fi/teams 

Teams-laitevaatimukset:
- tietokone, jossa on Windows-, Mac- tai Linux-käyttöjärjestelmä
- tai mobiililaite, jossa on Android- tai iOS-käyttöjärjestelmä

Lisäksi tulee varmistaa, että tietokoneessa on mikrofoni ja kaiutin. Monissa kannettavissa tietokoneissa nämä ovat vakiovarusteena. Paras vaihtoehto on käyttää kuulokemikrofoniyhdistelmää (headset).  

Osallistuminen tietokoneella ilman rekisteröitymistä

Liittyminen on mahdollista tietokoneen nettiselaimella ilman ohjelma-asennuksia tai rekisteröitymistä. Windowsissa pitää käyttää joko Chrome- tai Edge-selainta, mutta Firefox ei ole tuettu. Mac-käyttöjärjestelmässä Teams ei toimi Safari-selaimessa- Kun olet saanut sähköpostikutsun etäkokoukseen, siinä on osallistumislinkki. Linkin auettua valitse vaihtoehto "Liity verkossa" (teksti voi hieman poiketa tästä). Jos selain kysyy lupaa käyttää kameraa ja mikrofonia, niin nämä luvat tulee antaa. Kirjoita lopuksi nimesi ja klikkaa liittymispainiketta. Kokoukseen liittyessä saattaa tulla ilmoitus, että joku päästää sinut pian sisään kokouksee. Tämä on tietoturvaan liittyvä ilmoitus. Odota hetki, niin avaamme kokousyhteyden.