Näyttelytoimikunta - Utstälningkommittén

Tehtävät
  • Valmistelee vuosittaiset kerhon erikoisnäyttelyt
  • Anoo erikoisnäyttelyt hallituksen päätöksen mukaisesti yhdessä yhdistyksen sihteerin kanssa
  • Osallistuu näyttelyjärjestelyihin
  • Huolehtii tuomarivaraukisista yhdessä jaosten kanssa

Toimikausi (mandatperiod) 2020

Puheenjohtaja - Ordförande - President

Sarianna Kujanen

Jäsenet - Medlemar

Leena Majala-Heino
Suvi Salo
Minna Luukkonen