Lomakkeet

Linkki sähköiseen jäsenanomukseen (julkaistu 25.8.2017) Koneella täytettävä (julkaistu 14.3.2015)
Käsintäytettävä (julkaistu 14.3.2015)

Kennelnimen puoltoanomus ja pentueilmoitus

Kennelnimen puoltoanomus (julkaistu 23.8.2014)
Pentueilmoitus (julkaistu 18.10.2016)

Koeilmoittautuminen

Metsästyskokeeseen ilmoittautuminen (julkaistu 28.8.2013)
Laskupohja

Koneella täytettävä
Käsin täytettävä

Rakennekatselmus

Rakennekatselmuskaavake

Irlanninsettereiden rotukohtainen populaatiokartoitus

Rotukohtainen populaatiokartoitus Irlanninsettereille. Kyselyn vastauksia käytetään rodun Jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) laatimiseen ja seurantaan. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. SIIRRY kyselyyn painamalla Seuraava